http://www.stalem.pl/
Strona głównaO firmieOfertaRealizacjeWycenyWspółpracaPartnerzyKontakt
 
 

zabezpieczenia ogniochronne

"Stalem Sosnowiec" wykonuje ogniochronne zabezpieczenie konstrukcji stalowych farbami ogniochronnymi, czyli zabezpieczenia ogniochronne na bazie modyfikowanych żywic (wykonujemy zabezpieczenia systemowe powszechnie stosowane na świecie).

Pod wpływem wysokich temperatur zabezpieczenie ulega spienieniu tworząc trwałą izolację termiczną, opóźniającą wzrost temperatury podłoża stalowego. Farbę nakłada się na powierzchnie uprzednio zabezpieczone przed korozją farbą epoksydową lub na przygotowane do tego powierzchnie ocynkowane.

System ogniochronny wykonane przez "Stalem Sosnowiec" tworzy elastyczną i wytrzymałą mechanicznie ochronę , odporną na działanie wilgoci, wody kondensacyjnej oraz czynników atmosferycznych, w tym atmosfery przemysłowej (kategorie agresywności korozyjnej wg PN-ISO 12944 cz. 2 od C1 do C5M ) pod warunkiem nałożenia jako ostatniej warstwy zestawu farb poliuretanowych lub akrylowych.

Flame Stal, Flame Sorber, Promat, Flame Control i inne

 

Jako warstwy pęczniejące w zestawach z odpowiednimi farbami podkładowymi i nawierzchniowymi stosujemy farby wodne, poliuretanowe, epoksydowe, akrylowe i inne. Zabezpieczamy konstrukcje stalowe o profilach otwartych i zamkniętych pracujące na zewnętrz lub wewnątrz obiektów w tym powierzchnie ocynkowane.

Wykonujemy zabezpieczenie wszystkich klas: R15, R30, R45, R60.

Grubość nakładanej warstwy farby w zestawie ognioochronnym zależy od :

- wyznaczonej dla obiektu temperatury krytycznej, w przypadku gdy nie jest podana, T kr = 5000C dla odporności ogniowej 60 minut (klasa R60) i T kr = 5500 dla odporności ogniowej 15 i 30 minut

(klasy R15 i R30)

- masywności konstrukcji

- kształtu profilu (otwarte, zamknięte)

Zabezpieczenia ogniochronne wykonuje grupa przeszkolonych, doświadczonych pracowników wyposażonych w profesjonalny sprzęt, firma posiada ważną Licencje Wykonawcy. Na wykonane zabezpieczenie wystawiamy wszystkie niezbędne dokumenty (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty jakości i inne).