http://www.stalem.pl/
Strona głównaO firmieOfertaRealizacjeWycenyWspółpracaPartnerzyKontakt
 
 

Montaż urządzeń przemysłowych

Oferujemy:

 • Modernizacje i remonty instalacji technologicznych, estakad i ciągów technologicznych oraz konstrukcji stalowych obiektów przemysłowych;
 • Antykorozja i regeneracja konstrukcji stalowych;
 • Wykonawstwo, remonty urządzeń technologicznych, ciężkich maszyn wirujących, rurociągów technologicznych o dużych średnicach stosowanych w przemyśle cementowym, hutniczym, petrochemii, koksowniach i innych;
 • Instalacje suchego gaszenia koksu;
 • Instalacja gazów technicznych i sprężonego powietrza;
 • Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
 • Instalacje napowietrzania
 • Projektowanie i montaż wysokowydajnych instalacji chłodzenia
 • Rurociągi gazu koksowniczego;
 • Konstrukcje stalowe kratowe, blachownice, słupy krzyżowe;
 • Budowa i remonty elektrofiltrów
 • Instalacje elektrofiltrów absorpcji amoniaku, benzolu, siarkowodoru, chłodnic wtórnych;
 • Instalacje wentylacyjne i odciągowe;
 • Estakady ciepłownicze;
 • Budowa kanałów spalinowych stalowych, ceramicznych, żelbetowych;
 • Montaż konstrukcji stalowych szybów wind towarowo-osobowych;
 • Termoizolacja techniczna;

 

Roboty ogólnobudowlane:

 • Budowa i remonty obiektów użyteczności publicznej;
 • Budowa i remonty budynków mieszkalnych wielo i jednorodzinnych;
 • Roboty izolacyjno - ociepleniowe budynków i budowli przemysłowych metoda lekko-mokrą;
 • Wykonawstwo wszelkich konstrukcji dla robót ogólnobudowlanych;
 • Naprawy wszelkich obiektów budowlanych, budynków, słupów, ścian konstrukcji wsporczej metodą torketrowania;
 • Licowanie ścian budynków i budowli cegłą klinkierową;
 • Remonty starych pokryć dachowych i wykonawstwo nowych;
 • Prace wyburzeniowo - rozbiórkowe obiektów budowlanych;
 • Wytłumienia akustyczne hałasu; montaż paneli dźwiękochłonnych
 • Wszelkie inne prace remontowe na wysokich obiektach przemysłowych i w miejscach trudno dostępnych;
 • Remonty instalacji oświetleniowych i odgromowych na obiektach wysokich i trudnodostępnych;

 

Konserwacja i remonty kominów - kominy stalowe

 • Wysokie kominy stalowe (w tym w przestrzennych wieżach kratowych z rur);
 • Kanały spalin i instalacje odsiarczania;
 • Ocena stanu technicznego i remonty kominów stalowych;

 

Zakres czynności remontowych kominów stalowych

 • Demontaż kominów;
 • Prefabrykacja i montaż kominów;
 • Wymiana skorodowanych elementów trzonu;
 • Wymiana i konserwacja lin odciągowych;
 • Zabezpieczenie powierzchni wewnętrznych komina powłokami odpornymi na działanie spalin;
 • Uszczelnienie połączeń kołnierzowych;
 • Malowanie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni komina i jego elementów;
 • Naprawa, wymiana urządzeń: instalacji oświetleniowej i odgromowej;
 • Zakres ekspertyz stanu technicznego obiektów spełnia wymagania stawiane przez Polskie Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1 994r. roz. 6 art. 62 pkt. 1).